Jaki nurt psychoterapii wybrać?

Wiele osób, zanim podejmie decyzję o rozpoczęciu terapii, zastanawia się jaki nurt będzie dla nich najbardziej odpowiedni, w którym najbardziej się odnajdą. Dlatego poniższy artykuł przybliży sześć głównych nurtów w pigułce. 


PSYCHOANALIZA - można byłoby powiedzieć, że jest matką wszystkich modalności terapeutycznych. Jest to pierwsze podejście, zapoczątkowane przez Freuda, które koncentruje się na nieświadomości. Nieświadomość to nie uświadomowione mechanizmy
ukształtowane w dzieciństwie, które wpływają obecnie na jednostkę i są poza jej w kontrolą. 

Celem tej terapii jest uświadomienie sobie nieświadomych mechanizmów. W efekcie pacjent ma szanse na głębsze poznanie samego siebie oraz zwiększenie świadomości swoich wewnętrznych mechanizmów. Jest to terapia długoterminowa, trwająca kilka a nawet kilkanaście lat a spotkania odbywają się kilka razy w tygodniu. 


NURT PSYCHODYNAMICZNY - również wywodzący się z głównych idei Zygmunta Freuda, mówiący o nieuświadomionych mechanizmach, ale również koncentrujący się na relacji terapeuta - pacjent. Relacja ta może odzwierciedlać właśnie to, co nieuświadomione przez pacjenta, a nie tylko opierać się na tym co pacjent deklaruje. Terapia ta zakłada również większą aktywność terapeuty. Jest to psychoterapia długoterminowa, jednak nie tak długa jak psychoanalityczna. 

 

NURT POZNAWCZO - BEHAWIORALNY
Mająca swoje korzenie w czysto behawioralnych doświadczeniach Pawlowa czy Skinnera terapia poznawczo - behawioralna skupia się na zmianie zachowania i myślenia pacjenta. Zakłada, że emocje przeżywane przez pacjenta w konkretnej sytuacji są związane z jego 
myślami i interpretacją danej sytuacji a te mają swoje źródło w przekonaniach pacjenta na temat świata, ludzi i siebie. W zależności od rodzaju problemu praca skupia się na modyfikacji myśli lub zachowań, tym samym wpływając na emocje i ich intensywność. Docelowo praca terapeutyczna ma zmienić lub uelastycznić przekonania pacjenta

Jest to nurt z jasną strukturą i protokołami leczenia. Dzięki temu jest też nurtem najlepiej przebadanym pod kątem skuteczności a w przypadku niektórych zaburzeń jego skuteczność przewyższa farmakologię.  Terapia poznawczo - behawioralna jest zwykle krótkotrwała (kilka miesięcy), może jednak trwać znacznie dłużej, w zależności od trudności zgłaszanych przez pacjenta. 

NURT HUMANISTYCZNO - EGZYSTENCJALNY 
Zapoczątkowany przez Carla Rogersa nurt humanistyczny bazuje na dużej podmiotowości klienta. To właśnie terapia humanistyczna wprowadziła w nomenklaturę terapeutycznąsłowo „klient” zamiast „pacjent”, w celu podkreślenia równości między klientem a terapeutą. 
Terapia silnie koncentruje się na relacji i na tym co dzieje się aktualnie w gabinecie terapeutycznym. Odpowiedzialność jest oddana w ręce klienta, a on (podobnie jak w terapii poznawczo - behawioralnej) traktowany jest jak ekspert od swojego życia
Terapeuta podąża za nim, empatycznie reagując na wnoszone treści i towarzysząc klientowi w odkrywaniu siebie. Jest to również nurt używający pracy z ciałem i przestrzenią. 
Kluczowymi cechami terapeuty według podejścia humanistycznego są empatia, akceptacja i autentyczność. Terapeuta nie ukrywa więc swoich emocji, odczuć czy reakcji, nigdy jednak nie ocenia.
Terapia ma na celu poprawienie relacji z samym sobą i ze światem zewnętrznym. Pomaga odkryć pragnienia i patrzeć na siebie z życzliwością i akceptacją. Czas trwania terapii zależy od klienta.

NURT SYSTEMOWY
Powstał w odpowiedzi na niezaopiekowany dotychczas element środowiskowy, który ma wpływ na powstawanie problemów. Ten nurt rozumie problem pacjenta jako objaw złego funkcjonowania całego systemu rodzinnego. Jest to więc nurt dedykowany parom i rodzinom. 

Terapia skupia się na komunikacji w rodzinie, na tym jak budowane są komunikaty, jak są odbierane, jakie mają znaczenie dla poszczególnych członków rodziny. Daje miejsce każdemu członkowi rodziny na wyrażenie swoich emocji i potrzeb. Charakterystycznym 
narzędziem tego podejścia jest genogram - szczególny rodzaj zapisu historii rodzinnej, ukazujący schematy czy zachowania powtarzane w pokoleniach lub przez poszczególnych członków rodziny. 

Celem terapii jest usprawnienie komunikacji w rodzinie, poznanie przez członków rodziny swoich wzajemnych potrzeb. 
W tym rodzaju terapii spotkania zwykle odbywają się co dwa tygodnie i trwają 90 minut. 


NURT INTEGRACYJNY-
-deą tego nurtu jest połączenie narzędzi i technik stosowanych w innych modalnościach i dostosowanie ich do potrzeb pacjenta.

Wybierając terapeutę ze względu na nurt w jakim pracuje warto pamiętać o dwóch rzeczach: 
1. Wielu terapeutów doszkala się i poszerza swoją wiedzę, w związku z tym, bez względu na nurt w których pracują będą szukali technik i sposobów rozumienia pacjenta czasem wykraczających poza ich modalność.
2. Badania nad wieloma nurtami pokazują, że najważniejszym elementem terapii jest relacja terapeutyczna - to jak się czujemy w gabinecie, jak nam się rozmawia, czy czujemy, że możemy zaufać tej konkretnej osobie. Relacja nie jest zależna od nurtu, a od osoby terapeuty. 

informacja o cookies

Szanowny czytelniku

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.