Iryna Tumanova

Психолог, гештальт-психотерапевт в процесі сертифікації, EFT-консультант пар та сімейний психолог.

Психолог, гештальт-психотерапевт в процессе сертификации, EFT-консультант пар и семейный психолог.

Psycholożka, terapeutka par EFT, psychoterapeutka Gestalt w procesie certyfikacji.

Член Національної Асоціації Психологів України (EFPA), Української Асоціації EFT Терапії (UAEFT) та Міжнародної Асоціації EFT (ICEEFT).

Випускниця психологічного факультету, «Магістр психології», Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 
РІВНЕНСЬКИЙ ІНСТИТУТ.

Випускниця Харківського Інституту Гештальт та Психодрами, напрямок гештальт психотерапії, де отримала сертифікат гештальт психотерапевта 1 ступеня/ступеня». Зараз проходжу 5-річну програму ІІ ступеня за спеціальністю «Гештальт-терапевт», Український Інститут Прикладної Психології та Психотерапії UIPPP та спеціалізацією "Травматерапевт".

Пройшла повний курс «Терапевт подружніх EFT» в рамках Української Асоціації EFT терапії при Українському Інституті Емоційно Фокусованої терапії. 
Є консультантом пар з методу EFT (емоційно фокусована терапія).

Підвищила кваліфікацію по: «Терапія з залежними та співзалежними клієнтами», «Інструктор з терапії залежностей», сексологію в психологічному консультуванні та «Робота з психосоматичними розладам у клієнтів в гештальт підході», «Системної сімейної терапії в гештальт-методі та психологічного консультування».

 

Крім того, я працюю як кризовий психолог з окремими особами, молоддю та сім’ями іммігрантів, які зазнали насильства. 
Приймаю як онлайн так і в офісі. 
Зустрічі можуть проводитися українською або російською мовами.

Основний досвід: Отримала досвід роботи з пацієнтами в медичному кластері «Dnipro Sensory World” при кафедрі Дніпровського Державного Медичного Університету України (ДДМУ), та приватна практика в кабінеті.

Досвід Польщі: Благодійний Фонд для жінок і дітей «Dobry Start». Досвід приватної практики з клієнтами понад 1800 годин.

На чому спеціалізуюсь в роботі з клієнтами:
Спеціалізуюсь на психологічному консультуванні, індивідуальній короткостроковій і довгостроковій терапії для дорослих, молоді, пар/родин.

У своїй роботі використовую елементи гештальту та EFT (терапія, орієнтована на емоції), системну сімейну терапію, психодраму,метафоричні карти(МАК).

Моя психотерапевтична робота регулярно оцінюється супервізором, я проходжу особисту психотерапію.

Працюю з наступними запитами клієнтів:

ви боретеся з внутрішніми страхами, часто відчуваєте тривогу або панічні атаки,

вам важко впоратися з емоціями (тривога/страх/образа, почуття провини..),

Ваша проблема:
ви пережили травму (напр. травма дитинства, домашнє, психологічне, економічне, сексуальне та фізичне насильство; військова травма, травматичний досвід подружжя та сімейних стосунків),

у вас є симптоми психосоматичного розладу, і ви помітили, як психологічний стан впливає негативно на ваше здоров’я

ви відчуваєте невпевненість і відчуваєте труднощі з встановленням особистих кордонів, хочете впоратися з низькою самооцінкою, хочете нарешті навчитися любити себе та змінити життя на краще, або ви в пошуку себе та свого призначення,
ти боїшся самотності та нових стосунків,

у вас виникають труднощі в подружніх або сімейних відносинах, порушується спілкування між батьками і дітьми,

ви маєте досвід аб‘юзивних відносин і зараз вам важко будувати екологічні відносини,

ви перебуваєте у складній життєвій ситуації (у вас токсичні або співзалежні стосунки, або ви переживаєте період розлучення чи зради), помітили, що знаходитесь у деструктивних відносинах, і не бачите виходу, не почуваєте себе щасливим,

Як пара ви перебуваєте в складній ситуації і не чуєте один одного або застрягли кризовій ситуації, маєте труднощі інтимного та сексуального характеру, знаходитесь у стосунках, але почуваєтесь покинутим та пригніченим, але хочете налагодити ваші стосунки, дати їм шанс та зберегти родину


Що для мене важливо в клієнт-терапевтичних відносинах?

Кожен клієнт-особливий.

Моя ціль - бути здоровим, бо здоровʼя -це стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки як відсутність хвороб і фізичних дефектів.

Основою терапевтичної роботи є довірчі та відкриті стосунки з клієнтом, конфіденційність та безпечний простір.

Особливу увагу приділяю відчуттям клієнта «тут і зараз», його потребам, які не може реалізувати, і саме це є однією з причин нездорових відносин та незадоволенням життя.

Я буду супроводжувати вас у тяжкий життєвий період, підсвічувати ті місця, де б здавалося немає виходу!
Зі мною ти можеш бути собою, почати поринати у свій цікавий внутрішній світ, знайомитися з тим, що раніше не помічав, відкривати нову версію себе, почати краще розуміти себе, та дати впевнену відповідь на питання: «Чого я хочу!», і як результат бути здоровим та щасливим.

Улюблена цитата:

Щастя - це не щось готове. Щастя залежить тільки від ваших дій.

- Лао-Дзи

 

Член Национальной Ассоциации психологов Украины (EFPA), Украинской Ассоциации EFT Терапии (UAEFT) и Международной Ассоциации EFT (ICEEFT).

Выпускница психологического факультета, «Магистр психологии», Открытый международный университет развития человека "Украина" 
РОВЕНСКИЙ ИНСТИТУТ.

Выпускница Харьковского Института Гештальт и Психодрамы, направление гештальта психотерапии, где получила сертификат гештальта психотерапевта 1 степени/степени». 
Сейчас прохожу 5-летнюю программу ІІ степени по специальности 
«Гештальт-терапевт», 
Украинский Институт прикладной психологии и психотерапии UIPPP и специализацией "Травматерапевт".

Прошла полный курс "Терапевт супружеских EFT" в рамках Украинской Ассоциации EFT терапии при Украинском Институте Эмоционально Фокусированной терапии.

Являюсь консультантом пар по методу EFT (эмоционально фокусированная терапия). 

Повысила квалификацию по: "Терапия с зависимыми и созависимыми клиентами", "Инструктор по терапии зависимостей", сексологию в психологическом консультировании и "Работа по психосоматическим расстройствам у клиентов в гештальт подходе", "Системной семейной терапии в гештальт-методе" и психологического консультирования.

Кроме того, я работаю как кризисный психолог с отдельными лицами, молодежью и семьями иммигрантов, подвергшихся насилию.

Принимаю как онлайн, так и в офисе.

Встречи могут проводиться на украинском или русском языке.

Основной опыт работы: Получила опыт работы с пациентами в медицинском кластере Dnipro Sensory World при кафедре Днепропетровского Государственного Медицинского Университета Украины (ДГМУ), и частная практика в кабинете.

Основной опыт работы в Польше: Благотворительный Фонд для женщин и детей «Dobry Start». Опыт частной практики с клиентами более 1800 часов.

На чем полегает моя работа?

Специализируюсь на психологическом консультировании, индивидуальной краткосрочной и долгосрочной терапии для взрослых, молодежи, пар/семейств.

В своей работе использую элементы гештальта и EFT (терапия, ориентированная на эмоции), системную семейную терапию, психодраму, метафорические карты (МАК).

Моя психотерапевтическая работа регулярно оценивается супервизором, я прохожу личную психотерапию.

Работаю со следующими запросами клиентов:

вы боретесь с внутренними страхами, часто чувствуете тревогу или панические атаки,

вам трудно справиться с эмоциями (тревога/страх/оскорбление, чувство вины..),

Ваша проблема:

вы пережили травму (напр. травма детства, домашнее, психологическое, экономическое, сексуальное и физическое насилие; военная травма, травматический опыт супругов и семейных отношений),

у вас есть симптомы психосоматического расстройства, и вы заметили, как психологическое состояние негативно влияет на ваше здоровье.

вы чувствуете неуверенность и испытываете трудности с установлением личных границ, хотите справиться с низкой самооценкой, хотите наконец научиться любить себя и изменить жизнь к лучшему, или вы в поиске себя и своего назначения, ты боишься одиночества и новых отношений,

у вас возникают трудности в супружеских или семейных отношениях, нарушается общение между родителями и детьми,

Вы имеете опыт абьюзивных отношений и сейчас вам тяжело строить экологические отношения,

вы находитесь в сложной жизненной ситуации (у вас токсичные или созависимые отношения, или вы переживаете период развода или измены), заметили, что находитесь в деструктивных отношениях, и не видите выхода, не чувствуете себя счастливым,

Как пара вы находитесь в сложной ситуации и не слышите друг друга или застряли кризисной ситуации, испытываете трудности интимного и сексуального характера,

находитесь в отношениях, но чувствуете себя покинутым и подавленным, но хотите наладить ваши отношения, дать им шанс и сохранить семью.

Что является для меня основой клиент-терапевтических отношений? 

Каждый клиент-особенный.

Моя цель – быть здоровым, потому что здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только как отсутствие болезней и физических дефектов.

Основой терапевтической работы являются доверительные и открытые отношения с клиентом, конфиденциальность и безопасное пространство.

Особое внимание уделяю ощущениям клиента «здесь и сейчас», его потребностям, которые не может реализовать, и именно это одна из причин нездоровых отношений и неудовлетворением жизни.

Я буду сопровождать вас в трудный жизненный период, подсвечивать те места, где казалось бы нет выхода!

Со мной ты можешь быть собой, начать погружаться в свой интересный внутренний мир, знакомиться с тем, что раньше не замечал, открывать новую версию себя, начать лучше понимать себя и дать уверенный ответ на вопрос: «Чего я хочу!», и как результат быть здоровым и счастливым.

Любимая цитата:

Счастье – это не что-то готовое. Счастье зависит только от ваших действий. 

- Лао-Дзы

 

Członek Narodowego Towarzystwa Psychologów Ukrainy (EFPA), Ukraińskiego Towarzystwa Terapii EFT (UAEFT) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia EFT (ICEEFT).

Absolwentka Psychologii „Masters Degree” Otwarty Międzynarodowy Uniwersytet Rozwoju Człowieka „Ukraina” INSTYTUT RIVNA.

Absolwentka Szkoły Psychoterapii Gestalt w ramach której uzyskała Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt 1  stopnia (2 lata). Obecnie przechodzę 5-letni program II etapu w specjalności „Terapeuta Gestalt” oraz „Terapeuta Traum”.

Ukończyłam specjalizację „Terapeuta par EFT” w ramach Ukraińskiego Towarzystwa Terapii EFT (Terapia Skoncentrowana na Emocjach) i jestem konsultantem par w tej.

Posiadam zaawansowane kwalifikacje z zakresu pracy z klientami uzależnionymi i współzależnymi „Instruktor ds. terapii uzależnień”, specjalizacje systemowej terapii rodzin w metodzie Gestalt, poradnictwa psychologicznego oraz seksuologii w poradnictwie psychologicznym.

Pracuję jako psycholog kryzysowy z osobami indywidualnymi, młodzieży i rodzinami imigrantów, którzy doświadczyli przemocy. Przyjmuję zarówno online, jak i w gabinecie. Spotkania mogą odbywać się w języku ukraińskim lub rosyjskim.

Doświadczenie w pracy z Pacjentami zdobywałam w Medical klaster «Dnipro Sensory World» (Klinika Medyczna) przy Dnipro State Medical University (DSMU), Ukraina oraz prowadząc procesy terapeutyczne w prywatnym gabinecie. Moje doświadczenia pracy w Polsce obejmują m.in. Fundacje dla kobiet i dzieci „Dobry Start” w Warszawie.

Posiadam ponad 1800 godzin doświadczenia w pracy indywidualnej z klientem.

Z kim pracuję?

Specjalizuje się w poradnictwie psychologicznym oraz terapii indywidualnej krótko i długoterminowej dorosłych, młodzieży, rodzin oraz par/małżeństwa. 
W swojej pracy używam elementów Gestalt oraz EFT, systemowej terapii rodzin, psychodramy czy metaforycznych kart asocjacyjnych. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

ZGŁOŚ SIĘ, JEŚLI:

- zmagasz się z lękiem, często doświadczając niepokoju i napadów paniki,
- masz trudnościami radzeniu sobie z emocjami (lęk/strach/uraza, poczucie winy…),
- doświadczyłeś traumy (trauma z dzieciństwa, przemoc domowa, psychologiczna, ekonomiczna, seksualna i fizyczna; traumatyczne doświadczenie relacji w parze i w rodzinie.),
- masz objawy zaburzenia psychosomatycznego,
- czujesz się niepewnie i masz trudności z ustaleniem osobistych granic,
- chcesz poradzić sobie z niską samooceną, nauczyć się kochać siebie,
- masz lęk przed samotnością i nowymi związkami, masz trudności w relacjach w parze lub rodzinie,
- jesteś w trudnej sytuacji życiowej (jesteście w toksycznym lub współzależnym związku, przechodzisz okres rozwodu lub zdrady),
- jako para/małżeństwo jesteście w trudnej sytuacji (kryzys pary, trudności intymne) a chcecie poprawić relacje.

 Co jest dla mnie najważniejsze w pracy?

Każdy klient jest wyjątkowy. Moim celem jest towarzyszenie klientowi w drodze do zdrowia, ponieważ zdrowie to stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby i niepełnosprawności fizycznej. Podstawą pracy terapeutycznej jest pełna zaufania i otwarta relacja z klientem, poufność i bezpieczna przestrzeń. Szczególną uwagę zwracam na odczucia klienta „tu i teraz”, jego potrzeby, których nie jest w stanie zaspokoić (co jest jedną z przyczyn niezdrowych relacji i niezadowolenia z życia). Będę Ci towarzyszyć w trudnych okresach życia, oświetlę te miejsca, z których wydaje się, że nie ma wyjści. Ze mną możesz być sobą, zacząć zagłębiać się w swój ciekawy świat wewnętrzny, poznać to, czego wcześniej nie zauważałeś, odkryć nową wersję siebie, zacząć lepiej rozumieć siebie i udzielić pewnej odpowiedzi na pytanie: „Czego chcę?”, a w rezultacie być zdrowym i szczęśliwym.

Ulubiony cytat:

Szczęście nie jest czymś, co przychodzi gotowe. Ono pochodzi z Twoich własnych działań. 

– Lao Tzu

informacja o cookies

Szanowny czytelniku

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.